top of page
שילוב של מיומנות סטטיסטית וידע קליני-מדעי
שילוב ייחודי בין
מיומנות סטטיסטית
וידע קליני-מדעי
  • סטודנטים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה ומתחומים עם זיקה לרפואה

  • סטודנטים לרפואה בשלבי עבודת הגמר

  • חוקרים ממדעי החיים והחברה

  • רופאים במגוון תחומי ההתמחות והמחקר הקליני והבסיסי

למי

מיועד השירות?

שימוש במגוון תוכנות לניתוח נתונים, מותאמות לצרכים

ניתוח תוצאות מחקרים

תמצות הממצאים הסטטיסטיים העיקריים במחקרים בדגש על הצגה ידידותית וקלה להבנה.

שימוש בתוכנות מדף וכן בתכנות סטטיסטי מותאם לצורכי הלקוח.

הדרכות בסטטיסטיקה

קורסים והדרכות מותאמים אישית לצרכי הלקוח במגוון רמות באופן פרטני או קבוצתי להקניית ידע לשימוש במחקרים, במטרה לאפשר תכנון נכון יותר ויעיל יותר של המחקר העתידי בשיתוף עם הסטטיסטיקאי.

סיוע בכתיבת פרסומים והכנת מצגות

סיוע בכתיבה ובעריכה מדעית של מאמרים המיועדים לפרסום בעיתונות מקצועית בעברית ובאנגלית ושל מצגות מדעיות ומסחריות.

תכנון מחקרים קליניים וחישוב גודל מדגם

תכנון מבנה המחקר וקביעת גודל המדגם תוך יישום של מגוון השיטות הסטטיסטיות המקובלות, להגדלת הסיכוי לקבלת תוצאות מובהקות, נכונות ומהימנות.

בין לקוחותינו

חוקרים מהאקדמיה

האגודה

הישראלית

לסטטיסטיקה

 

אומניסטאט מציעה

  • סיכומים ודו"חות מתומצתים וידידותיים

 

 

  • הדרכה על ידי מרצים בכירים מהאקדמיה

 

 

 

 

  • ניתוח סטטיסטי מותאם לצרכי הלקוח

 

  • צוות רב-תחומי מנוסה למתן פתרונות לצרכים הייחודיים של הלקוח

 

 

bottom of page